Privacy Statement

Privacyverklaring Theater Het Postkantoor

Geldig vanaf 25 mei 2018, laatst gewijzigd per 1 september 2022

Jouw privacy is voor Theater Het Postkantoor van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens bij ons veilig zijn en dat we deze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij doen met de informatie die we van je hebben. Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via info@hetpostkantoor.info.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer je kaarten koopt voor een voorstelling, film of ander evenement van Theater Het Postkantoor, ontvangen wij de volgende informatie:

  • Postcode
  • Naam, adres en woonplaats (zgn. NAW-gegevens)
  • Telefoonnummer en/of e-mailadres
  • Betalingsgegevens
  • Geslacht en geboortedatum (wanneer je dit ingevuld heeft)

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom. Dit lees je hieronder. We geven jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is in de afspraak die we met jou gemaakt hebben of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze bestelling netjes af te kunnen handelen. Bijvoorbeeld om je de door jou bestelde e-tickets toe te sturen of je te informeren als er iets is met de voorstelling waar je kaarten voor hebt gekocht (bijvoorbeeld als deze verplaatst of geannuleerd wordt).

Inspiratie

Wij willen je graag inspiratieberichten sturen over aanbiedingen en ons programma aanbod. Dit doen wij bijvoorbeeld:

  • per e-mail (via nieuwsbrieven)
  • via social media
  • per post (via de seizoensbrochure)

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze berichten. In elke vorm van communicatie staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Via Social Media kun je ons blokkeren, niet meer volgen of de afmeldoptie gebruiken. Ook via info@hetpostkantoor.info kun je aangeven of je wel of niet onze seizoensbrochure en/of nieuwsbrieven wilt (blijven) ontvangen.

Contactformulier en Nieuwsbrieven

Met het contactformulier op de website kun je ons vragen stellen of suggesties doen. Daarbij moet je bepaalde informatie invullen. Deze informatie bewaren wij tot we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en tot maximaal zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie gemakkelijk terugvinden.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, inspirerende tips en informatie over Theater Het Postkantoor en ons programma. Deze berichten kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief of actiemail bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Bewaartermijn, beveiliging en inzage

Theater Het Postkantoor zal de gegevens niet langer bewaren dan zoals de wettelijke bepalingen voorschrijven, of zoals met jou als bewaartermijn is overeengekomen. Uiteraard zorgen wij conform de wettelijke eisen voor een adequate en passende beveiliging. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Je hebt te allen tijde recht op inzage in je persoonsgegevens. Je kunt zelf jouw gegevens inzien en wijzigen via je persoonlijke account. Door op onze website te klikken op het winkelwagentje (rechts bovenin) kun je inloggen op je account. Via info@hetpostkantoor.info kun je ons ook vragen om inzage in en wijziging van uw gegevens.

Verstrekking aan derden

Wij geven jouw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienstverlening of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze organisaties kunnen soms jouw persoonsgegevens inzien. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.


Active Tickets

Active Tickets levert aan Theater Het Postkantoor de software voor de kaartverkoop. Om die reden kunnen zij jouw persoonsgegevens inzien en waar nodig aanpassen. Met Active Tickets hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten waar in staat dat zij zich, net als Theater Het Postkantoor, houden aan de juiste uitvoering van de Privacywetgeving en welke gegevens zij wel en niet mogen inzien en verwerken.

Buckaroo

Buckaroo verzorgt voor Theater Het Postkantoor de financiële afhandeling van transacties bij online bestellingen van kaarten voor een voorstelling of film. Ook met Buckaroo hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten waar in staat dat zij zich, net als Theater Het Postkantoor, houden aan de juiste uitvoering van de Privacywetgeving en welke gegevens zij wel en niet mogen inzien en verwerken.


Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is te bereiken via telefoonnummer  088-1805250. 

Contactgegevens

Theater Het Postkantoor
Hoofdstraat 17
1611 AA Bovenkarspel
info@hetpostkantoor.info
0228-743910

Zoeken