Privacy Statement

Privacyverklaring Theater Het Postkantoor

Geldig vanaf 25 mei 2018, laatst gewijzigd per 1 september 2022

Uw privacy is voor Theater Het Postkantoor van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat we deze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij doen met de informatie die we van u hebben. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via info@hetpostkantoor.info.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u kaarten koopt voor een voorstelling, film of ander evenement van Theater Het Postkantoor, ontvangen wij de volgende informatie van u:

  • Postcode
  • Naam, adres en woonplaats (zgn. NAW-gegevens)
  • Telefoonnummer en/of e-mailadres
  • Betalingsgegevens
  • Geslacht en geboortedatum (wanneer u dit ingevuld heeft)

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom. Dit leest u hieronder. Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is in de afspraak die we met u gemaakt hebben of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Bijvoorbeeld om u de door u bestelde e-tickets toe te sturen of u te informeren als er iets is met de voorstelling waar u kaarten voor heeft gekocht (bijvoorbeeld als deze verplaatst of geannuleerd wordt).

Inspiratie

Wij willen u graag inspiratieberichten sturen over aanbiedingen en ons programma aanbod. Dit doen wij:

  • per post (via de seizoensbrochure)
  • per e-mail (via nieuwsbrieven)
  • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze berichten. In elke vorm van communicatie staat hoe dat moet. Elke e- mail bevat een afmeldlink. Via Social Media kun u ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Ook via info@hetpostkantoor.info kunt u aangeven of u wel of niet onze seizoensbrochure en/of nieuwsbrieven wilt (blijven) ontvangen.

Contactformulier en Nieuwsbrieven

Met het contactformulier op de website kunt u ons vragen stellen of suggesties doen. Daarbij moet u bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij tot we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie gemakkelijk terugvinden.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, inspirerende tips en informatie over Theater Het Postkantoor en haar diensten. Deze berichten kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief of actiemail bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Bewaartermijn, beveiliging en inzage

Theater Het Postkantoor zal de gegevens niet langer bewaren dan zoals de wettelijke bepalingen voorschrijven, of zoals met u als bewaartermijn is overeengekomen. Uiteraard zorgen wij conform de wettelijke eisen voor een adequate en passende beveiliging. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

U heeft te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt zelf uw gegevens inzien en wijzigen via uw persoonlijke account. Door op onze website te klikken op het winkelwagentje (rechts bovenin) kunt u inloggen op uw account. Via info@zaantheater.nl  kunt u ons ook vragen om inzage in en wijziging van uw gegevens.

Verstrekking aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienstverlening of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze organisaties kunnen soms uw persoonsgegevens inzien. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.


Active Tickets

Active Tickets levert aan Theater Het Postkantoor de software voor de kaartverkoop. Om die reden kunnen zij uw persoonsgegevens inzien en waar nodig aanpassen. Met Active Tickets hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten, waar in staat dat zij zich, net als Theater Het Postkantoor, houden aan de juiste uitvoering van de Privacywetgeving en welke gegevens zij wel en niet mogen inzien en verwerken.

Buckaroo

Buckaroo verzorgt voor Theater Het Postkantoor de financiële afhandeling van uw transactie wanneer u online kaarten koopt voor een voorstelling of film. Ook met Buckaroo hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten, waar in staat dat zij zich, net als Theater Het Postkantoor, houden aan de juiste uitvoering van de Privacywetgeving en welke gegevens zij wel en niet mogen inzien en verwerken.


Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is te bereiken via telefoonnummer  088-1805250. 

Contactgegevens

Theater Het Postkantoor
Hoofdstraat 17
1611 AA Bovenkarspel
info@hetpostkantoor.info
0228-743910

Zoeken