Met dank aan

Voor onze jeugd-, muziek- en toneelprogrammering ontvangt Het Postkantoor een SKIP-subsidie van Het Fonds voor de Podiumkunsten.

Theater Het Postkantoor bedankt tevens haar sponsoren:

Onderstaande fondsen hebben bijgedragen aan een mooie ontmoetingsplek waar jong en oud zich kunnen ontwikkelen, zowel persoonlijk als sociaal en cultureel. Veel mensen zullen hier de komende jaren van genieten. Namens al onze bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden bedanken wij deze fondsen voor hun steun.

Zoeken