Vacatures

Algemeen Manager

Functieprofiel Algemeen Manager

De algemeen manager heeft een passie voor cultuur en een duidelijke visie op gastvrijheid. Je bent een ervaren manager die, samen met de vrijwilligers, medewerkers en het bestuur, de uitdaging wil aangaan om het succes van Het Postkantoor verder uit te bouwen. Cultureel ondernemerschap wordt daarin van je verwacht. Je weet de culturele activiteiten van Het Postkantoor gestalte te geven binnen de artistieke ambities en daarnaast de commerciële mogelijkheden zoveel mogelijk te benutten. Vrijwilligers en medewerkers weet je te motiveren om samen iets moois neer te zetten. Je bent het ‘gezicht’ van het theater en het aanspeekpunt voor externe stakeholders zoals de gemeente, media, huurders en leveranciers. Beloning is conform schaal 8 van de CAO Nederlandse Podia. De manager rapporteert aan het bestuur. 

VERANTWOORDELIJKHEDEN & TAKEN

Algemeen beleid & management
Je zorgt ervoor dat het theater draait, conform het plan wat je daarvoor hebt opgesteld. Het is jouw verantwoordelijkheid om alle werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden aan te sturen of zelf uit te voeren. In samenwerking met de coordinatoren en de vrijwilligers. De activiteiten bestaan uit:

 • Het opstellen van het jaarplan en de realisatie daarvan.
 • Het aansturen van de dagelijkse activiteiten. 
 • Het uitvoeren van regiediensten (aanwezigheid bij voorstellingen en evenementen).
 • Het herkennen van de commerciële kansen voor het theater en deze invullen.
 • Het maken van afspraken met externe leveranciers en toezien op de uitvoering van de afspraken.
 • Het werven en maken van afspraken met huurders en toezien op de uitvoering van de afspraken.
 • Het onderhouden van de relaties met de externe stakeholders. 
 • Het verkrijgen van inkomsten uit fondsen, subsidies en sponsoring.
 • Het aansturen van vrijwilligers en medewerkers.

 

Financieel management & administratie

Je zorgt ervoor dat de administratie en financiën op orde zijn. Het is jouw verantwoordelijkheid dat de continuïteit van het theater gewaarborgd is. In samenwerking met de accountant & de administratief medewerker. De activiteiten bestaan uit:

 • Het optimaal bedrijfseconomisch en organisatorisch exploiteren van het theater.
 • Het (in overleg met de accountant en het bestuur) opstellen van (meerjaren)begrotingen en het monitoren en bijsturen op de realisatie daarvan.
 • Het bewaken van de inkomsten en uitgaven mede door het beheren en bewaken van budgetten en het optimaliseren van het financieel rendement.
 • Het offerte- en contractenbeleid, contacten met externe dienstverleners en leveranciers.
 • Het zorgdragen voor adequate processen en procedures en de daadwerkelijke uitvoering daarvan. 
 • Het (laten) opzetten en beheren van de (financiële) administratie.
 • Het aansturen van de administratief medewerker en de externe accountant. 

 

Vrijwilligers- & personeelsmanagement

Je zorgt ervoor dat Het Postkantoor mensen met plezier en voldoening werken voor het theater. Het is jouw verantwoordelijkheid dat het personeels- en vrijwilligersbeleid goede invulling krijgen. In samenwerking met de coordinatoren en vrijwilligers. De activiteiten bestaan uit:

 • Het opstellen en uitvoeren van het personeels- en vrijwilligersbeleid.
 • Leidinggeven aan een kleine professionele staf, bestaande uit de coördinator programmering & marketing, de coördinator techniek en de administratief medewerker.
 • Het leidinggeven aan ca. 50 vrijwilligers, die het hart van het theater vormen.
 • Het zorg dragen voor een optimaal werkklimaat, waar mensen met plezier hun werkzaamheden uitvoeren. 
 • Het (laten) opstellen van de planning van inzet door medewerkers en vrijwilligers. 
 • Het uitvoeren van wervings- en functioneringsgesprekken met zowel vrijwilligers als medewerkers. 
 • Het zorgdragen voor een goede naleving van de verplichtingen als werkgever op het terrein van CAO, ARBO en overige verplichtingen en regelingen.  

 

JOUW PROFIEL

Iemand die cultureel ondernemer is of kan worden

Wij zoeken iemand die ‘hart heeft voor’ cultuur in het algemeen en theater in het bijzonder. Je hebt aantoonbaar ervaring als manager (bij voorkeur in de culturele sector maar dat is geen must) en je wordt enthousiast van het motiveren van mensen. Ook heb je ervaring met het aansturen en begeleiden van vrijwilligers. Het begrip ‘cultureel ondernemerschap’ vul je in door (commerciële) kansen te herkennen en te pakken. Je beschikt over HBO+ werk- en denkniveau.

Het niet alleen als ‘baan’ ziet

Wij zoeken iemand die tenminste 24 uur per week (zes dagdelen) beschikbaar is en flexibel is in de invulling van werktijden. Het structureel werken in de avonduren is onderdeel van de functie. Het theater is gedurende het seizoen twee tot drie avonden per week geopend. De manager is daar regelmatig bij aanwezig. De manager is woonachtig in de nabijheid van het theater (maximale reisafstand 30 minuten) of bereid binnen die afstand te gaan wonen. 

Het ‘gezicht’ van het theater gaat zijn

Wij zoeken iemand die het aanspreekpunt is voor externe stakeholders en in deze relaties een volwaardig gesprekspartners is. Duidelijk is in aansturing & communicatie. Afspraak is afspraak. Waarbij duidelijk en transparant gecommuniceerd wordt. Een inspirerende, positieve en representatieve uitstraling heeft. Medewerkers en vrijwilligers voelen zich ondersteund en gehoord.

Geïnteresseerd? Mail dan naar bestuur@hetpostkantoor.info

Copyright 2019 Het Postkantoor - Reserveringsvoorwaarden - Disclaimer